Proč EcoTec

Výběrem kotlů firmy EcoTec zvolíte nejvyšší kvalitu a odbornost v oblasti technologie spalování dřeva.

Teplovodní kotle firmy EcoTec s patentovanými hořáky EcoTec BioLine jsou k dispozici s výkonem v rozsahu od 7 do 300 kW. Výrobky firmy EcoTec Sweden AB jsou nejrozšířenější ve Skandinavii díky své účinnosti, spolehlivosti a nízkými náklady na provoz.

90-95% účinnost s minimálními náklady na údržbu. Díky paten-tovanému principu retortového hořáku je veškeré palivo nuceno procházet odspoda z vnitřního šnekového dopravníku do hlavy hořáku kde je spalováno pomocí přetlaku vzduchu.

Pelety jsou spalovány včetně odrolu a dřevěného prachu, který vzniká při transportu pelet šnekovými dopravníky a foukáním pelet z velkoobjemových vozidel do sila.

Popel z topeniště padá do popelníku. Princip retortového hořáku umožňuje velmi efektivní spalování pelet. To mimo jiné znamená, že nemusíte neustále přemýšlet o čištění kotle s hořákem BioLine. U těchto kotlů stačí minimální údržba v topné sezóně 1x za měsíc.